Sami Frashëri: “Mos i poshtëroni njerëzit e mirë për një apo dy gabime të tyre, se edhe diamanti sado i prerë shtrembër të jetë është më i vlefshëm, se një gurë i zakonshëm i prerë në formën e duhur !”

“Mos i poshtëroni njerëzit e mirë për një apo dy gabime të tyre, se edhe diamanti sado i prerë shtrembër të jetë është më i vlefshëm, se një gurë i zakonshëm i prerë në formën e duhur !” – SAMI FRASHËRI

Shiko poashtu

Gjergj KASTRIOTI: “Pika kulmore e një lufte është çorientuese, duhet ndjerë pasiguria (rreziku). Atëherë kujdesi dhe guximi do të ju shërbejnë më mirë se sa pasuria.”

“Pika kulmore e një lufte është çorientuese, duhet ndjerë pasiguria (rreziku). Atëherë kujdesi dhe guximi …