Tag Archives: Sami Frashëri

Thënie nga Sami Frashëri

“Fjalët e gjata të shumtën e herës fliten nga mungesa e aftësisë për të shfaqur qëllimin me pak fjalë; nga fjalët që disa flasin gjatë një ore nuk mund të nxirret as një kuptim që mund të tregohet me dy fjalë të vetme.” – Sami Frashëri

Më shumë